آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

 اطمینان حاصل کنید که متن را برای خوانندگان صفحه نمایش، همانطور که ما با برچسب aria انجام داده ایم، نمایش داده می شود.

 

×

 <button type="button" class="close" aria-label="Close"> <span aria-hidden="true">&times;</span> </button>