آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

 استفاده از کلاس text hide. یا mixin برای کمک به جایگزینی یک محتوای متن عنصر با یک تصویر پس زمینه.

<h1 class="text-hide">Custom heading</h1>

Bootstrap

 
 
 
 // Usage as a mixin .heading { @include text-hide; }

 استفاده از کلاس text-hide. برای حفظ دسترسی و مزایای SEO از برچسب های عنوان استفاده می کند، اما بوت استرپ می خواهد از یک تصویر پسزمینه به جای متن استفاده کنید.

 

 
 <h1 class="text-hide" style="background-image: url('/assets/brand/bootstrap-solid.svg'); width: 50px; height: 50px;">Bootstrap</h1>