آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

 یک عنصر را به تمام دستگاه ها به جز خوانندگان صفحه با استفاده از sr. پنهان کنید. ترکیب sr. با .-only-focusable. برای نشان دادن عنصر دوباره در هنگام تمرکز استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان mixins استفاده شود.

 <a class="sr-only sr-only-focusable" href="#content">Skip to main content</a>

 

 
 // Usage as a mixin .skip-navigation { @include sr-only; @include sr-only-focusable; }