آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

 دیدگاه عناصر را با ابزارهای قابل مشاهده ما تنظیم کنید. اینها به هیچ وجه ارزش نمایش را اصلاح نمیکنند و برای مخفی کردن محتوا از اکثر کاربران مفید هستند، اما هنوز هم برای خوانندگان صفحه است.

 

 <div class="visible">...</div> <div class="invisible">...</div>

 

 
 // Class .visible { visibility: visible; } .invisible { visibility: hidden; } // Usage as a mixin .element { @include invisible(visible); } .element { @include invisible(hidden); }