آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

 با اضافه کردن clearfix. به عنصر parent به راحتی پوسته ها را پاک کنید. همچنین می تواند به عنوان یک مخلوط مورد استفاده قرار گیرد.

 <div class="clearfix">...</div>

 

 
 // Mixin itself @mixin clearfix() { &::after { display: block; content: ""; clear: both; } } // Usage as a mixin .element { @include clearfix; }

 

مثال زیر نشان می دهد که چگونه از Clearfix استفاده می شود. 

 
 <div class="bg-info clearfix"> <button type="button" class="btn btn-secondary float-left">Example Button floated left</button> <button type="button" class="btn btn-secondary float-right">Example Button floated right</button> </div>