آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

بررسی اجمالی

 جداساز ها به صورت خودکار در css از طریق قبل و بعد محتوا اضافه می شوند. 
 <nav aria-label="breadcrumb"> <ol class="breadcrumb"> <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Home</li> </ol> </nav> <nav aria-label="breadcrumb"> <ol class="breadcrumb"> <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li> <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Library</li> </ol> </nav> <nav aria-label="breadcrumb"> <ol class="breadcrumb"> <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li> <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Library</a></li> <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Data</li> </ol> </nav>

دسترسی

از آنجایی که پودرهای سوخاری یک ناوبری را ارائه می دهند، بهتر است یک برچسب معنی دار مانند "aria-label = "breadcrumb برای توصیف نوع ناوبری ارائه شده در عنصر <nav> و نیز استفاده از "aria-current = "page به آخرین مورد از مجموعه نشان می دهد که آن را نشان دهنده صفحه فعلی است استفاده کرد.

برای اطلاعات بیشتر دیدن کنید از WAI-ARIA Authoring Practices for the breadcrumb pattern.