آموزش بوت استرپ
راهنمای جامع و آموزش گام به گام طراحی قالب وبسایت با bootstrap

بوت استرپ به طور پیش فرض یک کتابخانه آیکون را شامل نمی شود، اما ما پیشنهادات متعددی را برای شما انتخاب می کنیم. در حالی که بسیاری از مجموعه آیکون ها شامل فرمت های مختلف فایل هستند، ما پیاده سازی SVG را برای دسترسی بهتر و حمایت بردار ترجیح می دهیم.

ارجح 

بوت استرپ این مجموعه آیکون را آزمایش و استفاده می کند.

گزینه های بیشتر 

در حالی که بوت استرپ این را سعی نکرده است، آنها امیدوار کننده هستند و فرمت های مختلفی از جمله SVG ارائه می دهند.